Od Pionka Do Hetmana

Podręczniki

Podręcznik do nauki gry w szachy dla dzieci cz. 1
Podręcznik do nauki gry w szachy dla dzieci cz. 2
Program szkolenia instruktorów AZS gry w szachy

Partner Publikacji