Od Pionka Do Hetmana

OD PIONKA DO HETMANA

Od Pionka do Hetmana to kompleksowy projekt promocji i rozwoju szachów wśród dzieci. Głównym celem projektu jest budowa fundamentu pod szkolenie szachowe już od najmłodszych lat. Realizacja zadania ma przyczynić się do procesu tworzenia standardów podstaw programowych i merytorycznych szkolenia kadry, organizacji szkolenia kadry, naboru i szkolenia dzieci, oraz organizacji zawodów, turniejów i campów szachowych.

Wdrożenie projektu obejmuje również wyposażenie grup w niezbędny sprzęt, opracowanie materiałów szkoleniowych dla kadry oraz szkolenie trenerów i instruktorów.

Organizator

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

Partner

Projekt Polska Pełna Aktywności (Od Pionka do Hetmana) realizowany przez Akademicki Związek Sportowy został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program wspierany z Funduszu Prewencyjnego PZU

Mapa wydarzeń

WIDEO

Wydarzenie w liczbach

Kongres Szachowy
1
Obozy szachowe
1
Miasta zajęć
1
Miast pilotażowych
1
Instruktorów
1
Uczestników
1