Od Pionka Do Hetmana

OD PIONKA DO HETMANA

Od Pionka do Hetmana to kompleksowy projekt promocji i rozwoju szachów wśród dzieci. Głównym celem projektu jest budowa fundamentu pod szkolenie szachowe już od najmłodszych lat. Realizacja zadania ma przyczynić się do procesu tworzenia standardów podstaw programowych i merytorycznych szkolenia kadry, organizacji szkolenia kadry, naboru i szkolenia dzieci, oraz organizacji zawodów, turniejów i campów szachowych.

Wdrożenie projektu obejmuje również wyposażenie grup w niezbędny sprzęt, opracowanie materiałów szkoleniowych dla kadry oraz szkolenie trenerów i instruktorów.

Organizator

SPONSOR GŁÓWNY

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

Partner

Projekt Od Pionka Do Hetmana realizowany przez Akademicki Związek Sportowy został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowe Wakacje+.

Program wspierany z Funduszu Prewencyjnego PZU

Mapa wydarzeń

Wydarzenie w liczbach

1
Kongres Szachowy
1
Miasta zajęć
1
Akademii Szachowych
1
Instruktorów
1
Uczestników