Od Pionka Do Hetmana

O projekcie

Od Pionka do Hetmana to kompleksowy projekt promocji i rozwoju szachów wśród dzieci. Głównym celem projektu jest budowa fundamentu pod szkolenie szachowe już od najmłodszych lat. Realizacja zadania ma przyczynić się do procesu tworzenia standardów podstaw programowych i merytorycznych szkolenia kadry, organizacji szkolenia kadry, naboru i szkolenia dzieci, oraz organizacji zawodów, turniejów i campów szachowych.

Wdrożenie projektu obejmuje również wyposażenie grup w niezbędny sprzęt, opracowanie materiałów szkoleniowych dla kadry oraz szkolenie trenerów i instruktorów.

Projekt rozpoczął się w 2022 roku, od września realizowane były zajęcia nauki gry w szachy dla dzieci w Bydgoszczy oraz we Wrocławiu. Około 800 dzieci wzięło udział w programie szkolenia w 49 grupach w 23 różnych jednostkach. Zadanie to wspierane było przez szkoły oraz przedszkola, gdzie odbywały się zajęcia – przed lub po zajęciach szkolnych. W ramach projektu, grupy te otrzymały sprzęt sportowy, który pozwala im na naukę gry w szachy w komfortowych warunkach.

W 10 miastach w Polsce – Bydgoszcz, Gliwice, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Opole, Poznań, Rzeszów, Olkusz, Wrocław zrealizowane były szkolenia dla kadry instruktorskiej, mające na celu wypracowanie narzędzi pozwalających przygotować fundament ogólnopolskiej promocji i rozwoju szachów wśród dzieci. W ramach tego etapu, w 10 ośrodkach odbyły się szkolenia dla instruktorów nauki gry w szachy – zostało wyszkolonych ok. 100 instruktorów.

Dodatkowo w dniach 16 – 18 grudnia 2022 na terenie Politechniki Bydgoskiej odbył się Ogólnopolski Kongres Szachowy „Od Pionka do Hetmana”. Kilkaset dzieci biorących udział w programie miało szansę spotkać się na Campie szachowym – pozwalającym na wymianę doświadczeń, weryfikacje umiejętności oraz wypracowanie nowatorskich metod pracy, promocji i rozwoju szachów. Promowany był przez największe gwiazdy polskich szachów.

Projekt ma swoją kontynuacje w 2023 roku. W pierwszym półroczu odbywały się zajęcia szachowe dla dzieci w 4 ośrodkach – Bydgoszcz, Wrocław, Rzeszów oraz Opole. Bydgoszcz oraz Wrocław kontynuowały zajęcia w miejscach, w których projekt realizowany był w roku 2022 – w tych dwóch miastach odbyło się łącznie ponad 650 jednostek szkoleniowych. W kolejnych miesiącach doszły Rzeszów oraz Opole – przeprowadzając ponad 110 jednostek szkoleniowych.

W czerwcu i lipcu przeprowadzone zostały szkolenia instruktorów w 10 miastach (Akademii) objętych programem – Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Opole, Olkusz, Katowice, Gliwice, Poznań, Rzeszów oraz Gorzów Wielkopolski. Szkolenia trwały 10 godzin, a w każdym z miast, szkolenie objęło 10 osób, które będą w stanie w dalszym czasie wesprzeć realizacje zajęć. Od września, w tych Akademiach realizowane będą również pilotażowe zajęcia dla dzieci – zorganizowane zostaną dla 50 dzieci w każdym mieście.

W 2023 zaplanowano również trzy obozy szachowe – jeden odbył się w marcu, a dwa kolejne odbędą się jesienią 2023 roku. W grudniu, ponownie odbędzie się Kongres Szachowy, będący podsumowaniem całego projektu.

WIDEO